AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Muramar Malagar
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 15 June 2014
Pages: 496
PDF File Size: 6.33 Mb
ePub File Size: 16.70 Mb
ISBN: 188-3-89132-946-1
Downloads: 86966
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoozshura

Feral Children and Clever Animals: Meeste tale besit woorde bestaande uit verskeie morfeme, maar verskil in die mate waartoe morfeme diskrete eenhede is. Heelwat tale gebruik byvoorbeeld stres, toonhoogte, geammatika en toon om betekenis te onderskei.

Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics.

Afrikaans grammatika – L. E. Gryffenberg – Google Books

In enige taal is daar slegs ‘n beperkte aantal klanke wat gemaak kan word deur die menslike stemorgane wat bydrae tot die saamstel van betekenis. Tale verskil breed van mekaar ten opsigte van hulle afhanklikheid op morfologiese prosesse van woordvorming.

Annual Review of Anthropology Op die manier het neurowetenskaplikes in die 19de eeu ontdek dat twee areas in die brein beslissend gramatika kan word by taalverwerking. The sounds of the world’s languages. Dit word skryfstelsels genoem. Geskrewe taal verteenwoordig die manier waarop gesproke klanke en woorde op mekaar volg deur simbole te rangskik volgens ‘n patroon wat ‘n sekere rigting volg.

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

Alle tale maak byvoorbeeld gebruik van ‘n basiese onderskeiding tussen ‘n groep woorde wat prototipies dinge en konsepte aandui en ‘n groep woorde wat prototipies aksies en gebeure aandui. Die Austronesiese tale se ontstaan word weergegee as in Taiwan rondom v.

  ALGEBRAIC COMBINATORICS GODSIL PDF

Kinders verwerf die taal of tale wat rondom hulle gepraat word: In die Australiese taal Dyirbal moet ‘n getroude man ‘n spesifieke stel woorde gebruik indien hy in die teenwoordigheid van sy skoonma praat. Latyn maak gebruik van morfologie om die verskil weer te gee tussen onderwerp en voorwerp, terwyl Afrikaans van woordvolgorde gebruik maak.

Hierdie soort morfosintaksis word algemeen isolerend of analities genoem aangesien daar bykans ‘n volledige ooreenkoms bestaan tussen ‘n enkele woord en ‘n enkele aspek van betekenis. Die getal bekende lewende tale wissel tussen 6 en 7afhangende van die akkuraatheid van mens se definisie van “taal”, en meer spesifiek, hoe mens die skeiding afriakans tale en dialekte omskryf.

Hulle kan die ekwivalent van ‘n hele Afrikaanse sin uitdruk in een woord.

Woordklasse kan as “oop” beskou word indien nuwe woorde aanhoudend tot die klas bygevoeg kan word, of relatief “geslote” indien daar ‘n vaste aantal in ‘n klas is. Heelwat tale het egter ook grammatikale konvensies wat die sosiale stand van die spreker aantoon in verhouding tot ander, deur die gebruik van registers wat verwant is aan die sosiale stand of onderskeidings.

Ander klanke word gedefinieer deur die manier wat die tong in die mond beweeg: Saussure, Ferdinand de [] Pidgins word gedefinieer as tale met geen moedertaalsprekers nie, en gepraat word deur mense met ‘n ander moedertaal.

  FRATURA DO COCCIX PDF

Language universals and linguistic typology: Mense spekuleer al regdeur die geskiedenis oor die oorsprong van taal. Die klank van spraak kan beskou word as ‘n kombinasie van segmentele en suprasegmentele elemente.

Hierdie artikel is spesifiek gemoeid met die eienskappe van natuurlike menslike taal soos dit bestudeer word in die vakgebied taalwetenskappe of taalkunde linguistiek. Woorde kom rondom 12 tot 18 maande afrikaanz voorskyn; die gemiddelde woordeskat van ‘n agtien-maande-oue kind is ongeveer 50 woorde. Die tweede soort wat “hardloop” en “sing” insluit, word werkwoorde genoem. Kantonees en Mandaryns word byveerbeeld gereeld geklassifiseer as dialekte van Sjinees, al verskil hulle meer van mekaar as Sweeds van Noors.

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: The Cambridge Encyclopedia of Language. Een tipe mengeltaal genoem pidgins kom voor as volwasse sprekers van twee verskillende tale gereeld interaksie het, maar nie een van die twee groepe die ander taal vlot aanleer nie.

An introduction to the study of language. Dit is in meeste tale moontlik om komplekse woorde saam te stel wat opgebou is uit verskeie morfeme.

Die maniere waarin taal klanke of tekens gebruik om betekenis te konstrueer word granmatika in fonologie.

iPhone X